• Shiba Inu Tee

Shiba Inu Tee

4.3 oz ring spun cotton. True to fit.